(Sociaal) Veiligheids- en arbobeleid

(Sociale) veiligheid is een belangrijk aspect in het uitvoeren van onze missie:

Wij stellen leerlingen in staat om veilig een ononderbroken ontwikkeling door te maken waarbij het onderwijs is afgestemd op hun mogelijkheden en onze medewerkers om dit onderwijs vorm te geven in een veilige werkomgeving.

Alle locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) bieden een veilige leer- en werkomgeving aan leerlingen en medewerkers. Het (sociale) veiligheids- en arbobeleid met de bijbehorende beleidsstukken/ protocollen omschrijft wat de LKO doet om een veilige leer- en werkomgeving te kunnen realiseren. Het (sociaal) veiligheids- en arbobeleid geeft de kaders aan. Op de locaties zijn alle onderliggende protocollen, notulen e.d. gericht op specifieke onderdelen en/of specifieke schoolsituaties aanwezig.

Dit beleid is een leidraad voor iedereen die betrokken is bij de leer- en werkomgeving van de LKO. Het is van toepassing op alle medewerkers, stagiaires en leerlingen, vrijwilligers, personeel niet in loondienst, maar ook ouders hebben een bijdrage aan een veilige omgeving.

Het (sociaal) veiligheids- en arbobeleid bestaat uit drie delen, te weten een deel gericht op medewerkers, een deel gericht op leerlingen en een derde deel voor leerlingen en medewerkers.

(Sociaal) Veiligheids- en arbobeleid