Voor ouders

Hoe gaat dat eigenlijk als uw kind extra ondersteuning in het onderwijs nodig heeft? Wij helpen u daarmee graag op weg. We vertellen u wat meer over passend onderwijs en over hoe we in de regio Leiden samenwerken als (basis)scholen voor speciaal onderwijs.