Leerlinggegevens (mede in het kader van de AVG)


Wij gaan heel zorgvuldig om met leerlinggegevens binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep.
Dat hebben we ook vastgelegd. Lees meer.