Passend onderwijs


Elk kind een passende plek, een plek waar de ontwikkeling van uw kind centraal kan en mag staan. Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op school. Dat onderwijs en ondersteuning aansluiten op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Goede samenwerking tussen scholen is belangrijk. Samenwerken als scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, samenwerken met partners in het basis- en het voortgezet onderwijs, samenwerken met zorgaanbieders en met gemeenten. Samen zorgen voor een perspectief gericht op ontwikkeling. En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen, worden de scholen ‘iedere dag een beetje beter’. Samen werken aan onderwijskwaliteit. Waardoor we als speciaal onderwijs kwaliteit leveren voor het kind met extra ondersteuningsbehoefte.

Elk kind een passende plek, een plek waar de ontwikkeling van uw kind centraal kan en mag staan.