Speciaal onderwijs Leiden


Hoe vindt u de weg als uw kind speciaal onderwijs nodig heeft? Daar hebben we in Leiden en omstreken goed over nagedacht.

Om u als ouder en andere betrokkenen te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. U ziet daar welke scholen er zijn, en wat ze doen. U leest er ook hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien kunt u met één klik naar de eigen websites van de scholen.

Hoe gaat aanmelden?

Onze scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen uit meerdere samenwerkingsverbanden. Van al deze samenwerkingsverbanden zijn wij deelnemer, zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs. De samenwerkingsverbanden bepalen of een leerling recht heeft op een plek in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders moeten aanmelden. Op de website leest u wat er komt kijken bij een aanmelding op een van onze locaties.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wanneer ouders en deskundigen van een school ervan overtuigd zijn dat een leerling beter op zijn plek zal zijn in het speciaal onderwijs, dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school waar uw kind is ingeschreven vraagt een TLV aan bij het samenwerkingsverband. Zo'n TLV geeft recht op een plaats binnen het speciaal onderwijs en is landelijk geldig. Het samenwerkingsverband bepaalt voor welke periode een leerling een TLV krijgt. De minimale periode is een heel schooljaar. Als een TLV tijdens een schooljaar wordt afgegeven, geldt de TLV minimaal tot en met het schooljaar daarna. Elk samenwerkingsverband heeft in het wettelijk verplichte ondersteuningsplan beschreven hoe het proces van het afgeven van een TLV gaat. De school waar de leerling vandaan komt, heeft die TLV aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als een leerling aangemeld wordt die nog niet is ingeschreven op een school en extra ondersteuning nodig heeft in het speciaal onderwijs, vragen wij een TLV aan. Wij mogen een leerling pas inschrijven op een van onze scholen als een TLV is afgegeven.

Onze scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen uit meerdere samenwerkingsverbanden.