Stage

Met enige regelmaat hebben we stagemogelijkheden binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep. Onze zes scholen bieden die plekken aan. Het merendeel van de stageplekken is bedoeld voor studenten die een opleiding volgen om te gaan lesgeven of het lesgeven te ondersteunen.

Voor wie

Wij zijn vooral geïnteresseerd in studenten van de PABO (voltijd of deeltijd), leerkrachten met een vakspecialisme eerste of tweedegraads en studenten van de opleiding onderwijsassistent. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor studenten pedagogiek, orthopedagogiek en diverse zorgopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De scholen bekijken per student of er een stageplek beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende school.

Het merendeel van de stageplekken is bedoeld voor studenten die een opleiding volgen om te gaan lesgeven of het lesgeven te ondersteunen.