Bestuur en Raad van Toezicht

De Leo Kanner Onderwijsgroep wordt geleid door het bestuur, dat zich verantwoordt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) ziet erop toe dat het College van Bestuur (CvB) de stichting bestuurt conform de kernwaarden, missie en visie van de stichting.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Sander Verheul (voorzitter)
  • vacature voor een lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Paul van Maanen; voorzitter/ Strategievorming/ remuneratiecommissie
  • Jan-Jaap de Haan; lid/ Strategievorming/HRM en kwaliteitscommissie
  • Karim El-Khetabi; lid/ Financiën en huisvesting/ Auditcommissie
  • Marten Muis; lid/ HRM en kwaliteitscommissie
  • Corine Postma; lid/ HRM en kwaliteitscommissie
  • Dickie Gunning; lid/ Huisvesting/ en Auditcommissie

Ons document Toezichtsvisie en -kader kunt u downloaden via onderstaande knop:

Lees meer