Bestuur en Raad van Toezicht

De Leo Kanner Onderwijsgroep wordt geleid door het bestuur, dat zich verantwoordt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) ziet erop toe dat het College van Bestuur (CvB) de stichting bestuurt conform de kernwaarden, missie en visie van de stichting.

Het College van Bestuur bestaat uit Sander Verheul

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Paul van Maanen; voorzitter/ Strategievorming/ remuneratiecommissie
  • Jan-Jaap de Haan; lid/ Strategievorming/HRM en kwaliteitscommissie
  • Karim El-Khetabi; lid/ Financiën en huisvesting/ Auditcommissie
  • Marten Muis; lid/ HRM en kwaliteitscommissie
  • Dickie Gunning; lid/ Huisvesting/ en Auditcommissie
  • Babette Lammerts; lid/ kwaliteitscommissie
  • Gwen Spies; trainee