Bestuur en Raad van Toezicht

De Leo Kanner Onderwijsgroep wordt geleid door het bestuur, dat zich verantwoordt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) ziet erop toe dat het College van Bestuur (CvB) de stichting bestuurt conform de kernwaarden, missie en visie van de stichting.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Rien Timmer (voorzitter)
  • Sander Verheul (lid)

Binnen het College van Bestuur geldt deze taakverdeling.


De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Paul van Maanen; voorzitter/ Strategievorming, renumeratiecommissie en auditcommissie
  • Jan-Jaap de Haan, lid/ Strategievorming
  • Elyan Zegers, lid/ Financiën en huisvesting en auditcommissie
  • Marten Muis, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie
  • Corine Postma, lid/ Kwaliteit en HRM en kwaliteitscommissie

Ons document Toezichtsvisie en -kader kunt u downloaden via onderstaande knop:

Lees meer