Leo Kanner Onderwijsgroep 50 jaar

De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) vierde in 2018 haar 50-jarig lustrum en vierde dit lustrum met een afwisselend programma voor alle medewerkers, leerlingen, ouders en andere genodigden. De inhoud van het programma onderstreepte dat iedereen binnen de LKO erop gericht is om kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs volwaardige kansen te bieden om zich vanuit eigen talenten te ontwikkelen.

De LKO biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 1000 leerlingen op zes locaties in Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden en Zoetermeer. De leerlingen lopen in leeftijd uiteen van 4 tot ruim 18 jaar en ontvangen onderwijs op vrijwel alle niveaus. De Leo Kanner Onderwijsgroep staat vooral bekend om de kennis en ervaring op het gebied van autisme. Daarnaast biedt een deel van de scholen ook onderwijs aan kinderen die andere extra ondersteuning nodig hebben bij hun schoolloopbaan.

Lustrumprogramma

Het feestprogramma bevatte veel creatieve en actieve onderdelen op alle zes de locaties, met als hoogtepunten een serie muzikale workshops door singer-songwriter Tim Akkerman voor alle leerlingen en een symposium voor medewerkers en gasten.

50 jaar Leo Kanner Onderwijsgroep

In de zomer van 1968 opende de Amerikaans/Oostenrijkse kinderpsychiater Leo Kanner het eerste schoolgebouw van de organisatie. Daar kregen 12 leerlingen les. Dit initiatief was nauw verbonden aan kinderpsychiatrisch centrum Curium LUMC. Sindsdien groeide de organisatie veel breder uit en ging op den duur verder als zelfstandige organisatie.