Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle
locaties (personeel & ouders) en vergadert met het College van
Bestuur (CvB) over de bovenschoolse zaken van de Leo Kanner Onderwijsgroep.

De vergaderdata van de MR zijn op:

  • woensdag 11 september 2019
  • donderdag 17 oktober 2019
  • maandag 2 december 2019
  • dinsdag 4 februari 2020
  • woensdag 8 april 2020
  • donderdag 25 juni 2020