Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle locaties (personeel en ouders) en vergadert met het College van Bestuur (CvB) over bovenschoolse zaken van de Leo Kanner Onderwijsgroep.

De vergaderdata van de MR in schooljaar 2020-2021 zijn:

  • donderdag 17 september 2020
  • dinsdag 27 oktober 2020
  • maandag 7 december 2020
  • dinsdag 26 januari 2021
  • woensdag 24 maart 2021
  • woensdag 26 mei 2021
  • donderdag 10 juni 2021

U kunt de MR bereiken via medezeggenschapsraad@leokanner.nl.