Medezeggenschapsraad

Zit jij als leerling, ouder of medewerker met een prangende vraag over het schoolbeleid? De medezeggenschapsraad (MR) van de Leo Kanner Onderwijsgroep helpt je graag bij het vinden van het antwoord.

De MR is de verbinder binnen de Onderwijsgroep. Wij zijn de ogen, oren en de mond van onze leerlingen, ouders en medewerkers. In ons werk zijn we:

- Een kritische denkpartner voor het College van Bestuur;
- Toegankelijk voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft;
- Proactief in het geven van gevraagd en ongevraagd advies;
- Aanjagers in het nemen van initiatieven;
- Scherp op zaken, zoals kansengelijkheid en talentontwikkeling.

De MR vergadert een aantal keer per jaar met het College van Bestuur. De vergaderdata van de MR in 2021 zijn:

- 26 mei
- 10 juni
- 20 september
- 26 oktober
- 9 december

De vergaderingen zijn net als de notulen en de gespreksonderwerpen openbaar. Dus mocht je een vergadering bij willen wonen of de notulen willen ontvangen dan kan dit door een e-mail te sturen naar: medezeggenschapsraad@leokanner.nl.

De Medezeggenschapsraad heeft ook een reglement, dat vind je hier.