Medezeggenschapsraad

Stefan van Westering

Algemene zaken

Stuur een mail

Annelore Koster

Onderwijs

Stuur een mail

Angelique van Roon

Onderwijs

Stuur een mail

Marjolein Boneveld

Vicevoorzitter

Stuur een mail

Stephanie van den Berg

Stuur een mail

Raymon Hoek

Voorzitter

Stuur een mail

Remy van Belle

Onderwijs

Stuur een mail

Peter Groen

Onderwijs

Stuur een mail

Zit jij als leerling, ouder of medewerker met een prangende vraag over het schoolbeleid? De medezeggenschapsraad (MR) van de Leo Kanner Onderwijsgroep helpt je graag bij het vinden van het antwoord.

De MR is de verbinder binnen de Onderwijsgroep. Wij zijn de ogen, oren en de mond van onze leerlingen, ouders en medewerkers. In ons werk zijn we:

- Een kritische denkpartner voor het College van Bestuur;
- Toegankelijk voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft;
- Proactief in het geven van gevraagd en ongevraagd advies;
- Aanjagers in het nemen van initiatieven;
- Scherp op zaken, zoals kansengelijkheid en talentontwikkeling.

De MR vergadert een aantal keer per jaar met het College van Bestuur. De vergaderdata van de MR in schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 zijn:

- 18 september 2023
- 30 oktober 2023
- 6 december 2023
- 25 januari 2024
- 18 maart 2024
- 14 mei 2024
- 13 juni 2024

De vergaderingen zijn net als de notulen en de gespreksonderwerpen openbaar. Dus mocht je een vergadering bij willen wonen of de notulen willen ontvangen dan kan dit door een e-mail te sturen naar: medezeggenschapsraad@leokanner.nl.


De MR heeft ook een reglement, klik hier voor meer informatie.

Stefan van Westering

Algemene zaken

ouderlid namens Leo Kannerschool VSO

s.vanwestering@leokanner.nl

Raymon Hoek

Voorzitter

personeelslid van Leo Kannerschool SO

r.hoek@leokanner.nl

Annelore Koster

Onderwijs

personeelslid namens ESB LUMC Curium

a.koster@leokanner.nl

Angelique van Roon

Onderwijs

personeelslid namens De Musketier

a.vroon@leokanner.nl

Jony van den Berg

Communicatie

ouderlid namens Leo Kannerschool SO

jony.vandenberg@leokanner.nl

Marjolein Boneveld

Vicevoorzitter

personeelslid namens Leo Kannercollege

m.boneveld@leokanner.nl

Stephanie van den Berg

ouderlid namens Leo Kannercollege

s.vandenberg@leokanner.nl

Peter Groen

Onderwijs

personeelslid namens P.C. Hooftcollege

p.groen@leokanner.nl