Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle locaties (personeel en ouders) en vergadert met het College van Bestuur (CvB) over de bovenschoolse zaken van de Leo Kanner Onderwijsgroep.

De vergaderdata van de MR in schooljaar 2019/2020 zijn:

  • woensdag 11 september 2019
  • donderdag 17 oktober 2019
  • maandag 2 december 2019
  • dinsdag 4 februari 2020
  • woensdag 8 april 2020
  • donderdag 25 juni 2020

U kunt de MR bereiken via medezeggenschapsraad@leokanner.nl.